Người dân Đà Nẵng tiếp tục phản đối 2 nhà máy thép gây ô nhiễm| VTC14
2019-05-06 10:25:53 21
VTC14 |ĐÀ NẴNG: NGƯỜI DÂN TIẾP TỤC PHẢN ĐỐI 2 NHÀ MÁY THÉP GÂY Ô NHIỄM Gần một tuần qua, nhiều hộ dân thuộc ...