Hòa Phát đổ bùn thải không theo báo cáo môi trường
2019-05-06 06:20:31 21
VTC1 | Tiếp tục vụ cá chết hàng loạt tại Quảng Ngãi, khu vực có hiện tượng cá chết cũng là nơi khu liên hợp sản xuất gang thép ...