Công ty chăn nuôi Hòa Phát gây ra thảm họa môi trường ở Bắc Giang trách nhiệm quản lý ở đâu? |NBNT
2019-05-06 13:25:34 14
Trong bản tin thời sự hôm qua chúng tôi đã phản ánh tình trạng trại lợn với hàng chục nghìn con của công ty chăn nuôi Hòa Phát ...