Đâu là nguyên nhân khiến siêu cổ phiếu tốt HPG cũng không thoát khỏi xu hướng thị trường
2019-05-06 06:45:24 24
Vì sao cổ phiếu HPG cũng không tránh khỏi đợt suy giảm.