Năm 2018 thép Hòa Phát xuất khẩu tăng đột biến
2019-05-06 13:45:24 13
Kết thúc năm 2018, thép Hòa Phát đạt 2.377.000 tấn, tăng 8% so với năm trước. Sản lượng xuất khẩu tăng đột biến với 240.000 ...