WORLD STEEL | Xuất khẩu kết cấu thép dự án KANATA Myanmar
2019-05-06 14:25:33 5
Myanmar là thị trường rất phát triển ngành kết cấu thép, do sự mở rộng các khu công nghiệp tại đất nước này diễn ra rất nhanh.