Đà Nẵng: Nhà máy thép phải di dời nếu gây ô nhiễm | VTC1
2019-05-06 17:35:25 17
VTC1 | 2 nhà máy thép trên địa bàn thành phố đang phải hoạt động cầm chừng và không được ký hợp đồng sản xuất mới do những hậu ...