Phòng khám Đa khoa Trung Hà cấp giấy khám sức khỏe "siêu tốc"
2019-05-06 19:10:28 19
Phòng khám Đa khoa Trung Hà, xã Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng bát nháo trong việc cấp giấy khám sức khỏe.