Kiểm Định Lỗi Bề Mặt Thép Bằng Máy Quét Tốc Độ Cao - Thép Vina Kyoei
2019-05-06 12:30:48 28
Người Nhật luôn hướng đến độ hoàn hảo tuyệt đối trong mỗi sản phẩm sản xuất ra. Tại nhà máy Thép Vina Kyoei, điều này cũng ...