Cập Nhật Từ Bộ Chính Trị Sức Khỏe tổng bi thư Nguyễn Phú Trọng chiều ngày 30/4
2019-05-07 04:15:49 12
Sau khi được xuất viện về nhà công vụ, sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có chiều hướng tốt lên, tuy ...