Tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam cao nhất khối ASEAN
2019-05-07 12:01:22 10
Tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam cao nhất khối ASEANBáo cáo “Tài chính cho phát triển bền vững ở Việt Nam” của UNDP đánh ...