Nợ công lên tới 86 tỉ USD. Mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoản nợ gần 29 triệu đồng
2019-05-07 12:01:22 18
Dư nợ Chính phủ tính đến hết năm 2014 lên đến gần 86 tỉ USD, tương đương 1,8 triệu tỉ đồng. Đây là tổng số tiền mà Chính phủ ...