20 NĂM ỐNG THÉP HÒA PHÁT
2019-05-07 13:25:40 8
VTC14 |ĐÀ NẴNG: NGƯỜI DÂN TIẾP TỤC PHẢN ĐỐI 2 NHÀ MÁY THÉP GÂY Ô NHIỄM Gần một tuần qua, nhiều hộ dân thuộc ...