Xám úp sọt sau chiến thắng trước Ô Cựa Sắt Hải Phòng
2019-05-07 09:16:47 54
Hình ảnh Xám Úp Sọt sau khi đả bại huyền thoại Ô Cựa Sắt Anh em cùng đam mê ấn theo dõi trang Gà Chọi Việt Nam để giao ...