Sử dụng bản đồ dẫn đường Vietmap dễ hay khó?
2019-05-08 23:10:28 15
Nhiều xe có lắp thêm DVD tích hợp bản đồ dẫn đường Vietmap nhưng khách hàng không sử dụng vì cảm thấy ngạy, khó xài.