(VTC14)_Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình từng vường bê bối về thiết bị y tế
2019-05-09 01:30:43 80
(VTC14) - Trong sự cố y khoa nghiêm trọng vừa xảy ra, một trong những cá nhân được chú ý nhiều nhất chính là ông Trương Quý ...