Sử dụng Bàn Chỉnh hình - Màn Tăng sáng C- Arm phẫu thuật đa chấn thương - Bệnh viện ĐK Phương Đông
2019-05-09 10:45:24 16
Bệnh nhân Trần Thị Anh, thường trú ở Quán Toan, Hải Phòng bị ngã xe máy trên đường đi làm về được đưa đến Bệnh viện Đa khoa ...