Ống nước Sino Sp. Mới phơi nắng được 2 tháng mà đã mủn.
2019-05-09 15:20:24 12
ống nhựa ppr Sino chất lượng kém.