Hướng dẫn gọi Google Assistant tiếng Việt bằng giọng nói thay vì nhấn "Home"
2019-05-10 02:30:29 20
Google Assistant là trợ lý ảo đầu tiên hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, đi cùng những tính năng hữu ích và những câu thoại vui vẻ.