4G/4G LTE là gì?! - Định nghĩa và tốc độ đăng tải dữ liệu
2019-05-10 15:05:29 17
Trong năm 2016, bộ 3 nhà mạng lớn tại VN đã thông báo về việc thử nghiệm sóng 4G tại một vài khu vực trọng điểm trong nước.