Giới Thiệu Trường Cao Đẳng Nghề Việt Úc Đà Nẵng
2019-05-10 15:30:31 25
Kể từ ngày 3-12-2018, công dân Việt Nam sinh hoặc có hộ khẩu ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM được Hàn Quốc cấp thị ...