Bộ Công Thương công bố kết luận thanh tra giá điện: “Tăng giá điện là đúng quy định và hợp lý”
2019-05-10 22:15:41 33
Chúng tôi hoan nghênh Thủ tướng đã yêu cầu kiểm tra. Trong vấn đề này cử tri vẫn hoài nghi tính minh bạch hoạt động của EVN, ...