Nhận diện 3 mặt tối của các công ty Fintech tại Việt Nam | VTV24
2019-05-10 22:40:22 35
3 mặt tối được kể tên bao gồm: Đổ vỡ cho vay ngang hàng, lừa đảo tiền ảo và tính pháp lý của Fintech. Nhận diện 3 mặt tối của ...