Fintech "khát" nhân sự tại Việt Nam | VTV24
2019-05-10 22:55:24 79
Công nghệ tài chính (fintech) đang là một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao nhất tại Việt Nam ...