Tiki, Sendo bỏ phí thanh toán: cuộc đua mới bắt đầu? | VTV24
2019-05-11 08:20:28 17
Shopee áp phí, Tiki lập tức bỏ phí. Mục đích để lôi kéo gian hàng chăng? Tiki bỏ phí gian hàng: cuộc đua mới bắt đầu? | VTV24 ...