FBNC - Bộ Tài chính yêu cầu VietinBank, BIDV trả cổ tức tiền mặt
2019-05-11 17:25:38 64
Bộ Tài Chính vừa có công văn đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng "chỉ đạo" người đại diện phần vốn Nhà ...