FLC Faros trả cổ tức 20%, đặt mục tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng năm 2018 - Tin Viet New
2019-05-11 17:25:40 27
FLC Faros trả cổ tức 20%, đặt mục tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng năm 2018 Lợi nhuận tăng hơn 80%, vượt 44% kế hoạch, các dự ...