Hà Nội đẩy mạnh thu tiền điện qua ngân hàng| VTV24
2019-05-12 01:20:51 11
Trước kia để thanh toán tiền điện, người dân phải đến các quầy giao dịch để nộp tiền , hoặc nhân viên các công ty điện lực phải ...