Tiếng anh chuyên nghiệp khách sạn, bài 1, cách hỏi khách để vào dọn dẹp phòng
2019-05-13 14:25:20 4
Bài học này chia sẽ từ vựng cụ thể , các mẫu câu thực tế dể hiểu dể nói và kỷ năng trong giao tiếp tiếng anh cho người bồi phòng.