Thế nào là một nhân viên bảo vệ Viettel Store chuẩn?
2019-05-13 15:15:33 11
Là người tiếp xúc đầu tiên và cuối cùng với khách hàng, nhân viên bảo vệ chính là người tạo ra ấn tượng sâu đậm với khách cũng ...