Nhân viên bảo vệ đưa người không có vé vào sân Mỹ Đình | VTV24
2019-05-13 08:15:34 9
Nhóm nhân viên bảo vệ đã thiết lập đường dây liên hoàn, từ kiếm người có nhu cầu xem trận đấu, hướng dẫn đi đến các cửa ...