Bí quyết xây dựng thương hiệu Cafe Trung Nguyên từ con số 0 của Đặng Lê Nguyên Vũ
2019-05-13 15:55:29 72
Bí quyết xây dựng thương hiệu Cafe Trung Nguyên từ con số 0 của Đặng Lê Nguyên Vũ Từ chỗ chỉ có 1 cửa hàng nhỏ xíu ...