Nonfarm - Bảng lương phi nông nghiệp là gì? |FICMaster
2019-05-14 00:45:23 8
Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 3 sẽ có tin nonfarm, một tin rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Vậy nonfarm là gì? Từ những chiến ...