Làm gì để giữ vững 19 tiêu chí đã đạt được trong nông thôn mới?
2019-05-13 19:30:28 51
Nếu như cách đây vài tháng thì nợ đọng trong xây dựng NTM là vấn đề bức thiết thì nay, sụt giảm các tiêu chí lại là vấn đề đang ...