Mỗi địa phương một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới
2019-05-13 20:00:29 14
Xây dựng nông thôn mới ngày càng đi sâu vào thực tiễn trong đời sống và sản xuất của người dân, thể hiện rõ nét những giá trị ...