Năm 2017: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng cao kỷ lục
2019-05-13 20:00:31 12
Bất chấp khó khăn về thiên tai, sản xuất Nông nghiệp, việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới của cả nước vẫn có bước phát ...