Về nơi xã Nông thôn mới đẹp nhất tỉnh năm 2018
2019-05-14 03:40:21 6
Trong cuộc thi “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018” được UBND tỉnh tổ chức có 17 xã và 3 thôn, bản của 14 huyện, thị, thành phố ...