ÔNG LÊ VIẾT HẢI - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH
2019-05-14 05:05:19 9
Ngày 21/4/2018 đã diễn ra Lễ cất nóc Tòa nhà thứ nhất và Khai trương căn hộ mẫu của dự án Tổ hợp khách sạn, condotel 5 sao ...