Cận cảnh 8 Cửa Xả Lũ Đập Thủy Điện Hòa Bình 11/10/2017 - Nếm TV
2019-05-14 05:46:13 6
Cận 8 Cửa Xả Lũ Đập Thủy Điện Hòa Bình 11/10/2017 - Nếm TV Ngày 11/10/2017 vừa qua, đập thủy điện Hòa Bình đã phải mở ...