Quảng Ninh cấm khai thác thủy sản trong Vịnh Hạ Long từ 1/10 | VTC14
2019-05-14 07:51:09 4
VTC14 | QUẢNG NINH CẤM KHAI THÁC THỦY SẢN TRONG VỊNH HẠ LONG TỪ 1/10 Nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên vịnh ...