Quyền được sống - BMT
2019-05-14 06:40:20 16
QUYỀN ĐƯỢC SỐNG Trong thế giới loài người, tạo hoá đã cho chúng ta một đặc ân lớn nhất đó là quyền được sống, một đặc ân ...