50 câu giao tiếp Tiếng Anh thường gặp trong nghề môi giới BĐS
2019-05-14 11:35:20 32
Hiện tại Linh Kona đang mở khoá hoc dạy từng bạn riêng lẻ. Các bạn đang làm môi giới bất động sản, gặp khó khăn về định ...