BẢN TIN DELTA THÁNG 11/2017
2019-05-14 22:45:29 22
+ Đơn giá phần thô 2015 - 2.200.000/1m2 Bao gồm : - Thép Úc - Xi măng Hải Vân Pc40 - Bê tông tươi Phước Yên - Gạch tuynen ...