Chủ tịch Delta Trần Nhật Thành tham dự “Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp"
2019-05-15 06:00:22 7
Ngày 17.5.2017, Chủ tịch Delta - Ông Trần Nhật Thành tham dự “Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2017” tại trung ...