Chủ tịch FIFA tuyên bố 100% Việt Nam có mặt ở World Cup 2022
2019-05-16 23:05:51 15
CHỦ TỊCH FIFA TUYÊN BỐ 100% VIỆT NAM CÓ MẶT Ở WORLD CUP 2022 Vị chủ tịch của FIFA ông Gianni Infantino vừa tuyên ...