khoan kính cường lực,hậu quả khó lường ,cách phân biệt kính cường lực với kính thường
2019-05-16 22:55:18 40
Không nên khoan kính đã cường lực, hậu quả khó lường,với độ cứng chắc gấp nhiều lần kính nổi thông thường, nhưng kính ...