Tác hại của Pate xúc xích bẩn đến sức khỏe người tiêu dùng | VTV24
2019-05-20 18:40:33 2
Sau liên tiếp các số phát sóng về xúc xích bẩn trà trộn vào các cửa hàng ăn sáng để đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi đã có ...