Nghệ thuật Đàm phán trong Tam quốc: Tôn Quyền đi đàm phán với Lưu Biểu
2019-05-23 07:20:37 12
TÔN KIÊN bị Lưu Biểu lừa đưa vào trận địa mai phục ở Kinh Châu, thua trận và mất xác. TÔN QUYỀN, 9 tuổi, trực tiếp đến đàm ...