[Nhà đầu tư huyền thoại] Mohnish Pabrai & NGHỆ THUẬT ĐẦU TƯ DHANDHO
2019-05-23 07:40:28 9
Ai là người ảnh hưởng cực kì lớn đến tôi về phong cách đầu tư? “Ngửa thì tôi thắng lớn, sấp thì tôi chả thiệt bao nhiêu” - Dhandho ...