7 bài học đầu tư chứng khoán tôi học được từ Mohnish Pabrai
2019-05-23 07:40:28 8
Ai là người ảnh hưởng cực kì lớn đến tôi về phong cách đầu tư? “Ngửa thì tôi thắng lớn, sấp thì tôi chả thiệt bao nhiêu” - Dhandho ...